Дистанционное обучение

http://cdo.kname.edu.ua/

Действующие дистанционные курсы кафедры ИКГ:

 

№ з/п

Назва

Спеціальність, для якої викладається

Адреса курсу

Автор

1.

Нарисна геометрія, ін­женерна та ма­шин­на графіка

Для усіх напрямків

http://cdo.kname.edu.ua

/course/view.php?id=109

Лусь В.І.

2.

Комп'ютерна графіка

Промислове та цивільне будівництво, Охо­рона праці у будівництві

http://cdo.kname.edu.ua

/course/view.php?id=544

 

Радченко А.О.

3.

Інженерна та ком­п'­ютерна графіка

Електромеханіка

http://cdo.kname.edu.ua

/course/view.php?id=626

Мандриченко О.Є.

4.

Інженерна графіка

Світлотехніка та джерела світла, Елек­тро­тех­нічні системи електропостачання

http://cdo.kname.edu.ua

/course/view.php?id=551

Мандриченко О.Є.

5.

Інженерна графіка

Промислове та цивільне бу­дів­ниц­тво, Місь­ке будівництво та гос­по­дар­ство, Охо­ро­на праці у бу­дів­ниц­тві, Технічне об­слу­го­вування, ре­монт та реконструкція бу­ді­вель (1 модуль).

http://cdo.kname.edu.ua/

course/view.php?id=1092

Киркач Т.Є.

Ст.викладач


На сайті 666 гостей та користувачі відсутні